+420 733 709 799

Kašel a bolest v krku

SINECOD kapky 20 ml

Skladem - odesíláme následující pracovní den

EAN: 8596149001272
SUKL: 0218092
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antitusika

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Co je Sinecod a k čemu se užívá

Sinecod obsahuje látku, která tlumí kašel (butamirát citrát).

Sinecod se používá na symptomatickou léčbu kašle různého původu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod užívat

Před užitím léku Sinecod si přečtěte následující informaci.

Neužívejte Sinecod

Pokud jste alergičtí na jakoukoliv složku tohoto přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, neboť to může vést k hromadění hlenu ve vašich plících.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Podání tohoto přípravku v těhotenství je možné pouze ve 2. a 3. trimestru, stejně tak je možné podání v období kojení, ale vždy by mělo být podání konzultováno s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinecod může u některých osob snížit pozornost oproti normálu. Pokud se toto vyskytne, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

Jak se Sinecod užívá

Jestliže potíže přetrvávají déle než 1 týden (u dětí mladších 12 let 3 dny), onemocnění je doprovázeno horečkou, nebo pokud se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

Dávkování pro děti

Děti od 2 měsíců do jednoho roku: 10 kapek 4krát denně

Děti 1-3 roky: 15 kapek 4krát denně

Nad tři roky: 25 kapek 4krát denně

U dětí do 2 let by měly být kapky podávány pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užili více léku Sinecod, než jste měli:

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může Sinecod u některých lidí způsobit nežádoucí účinky.

Ve vzácných případech se může vyskytnout ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud zaznamenáte jakýkoli jiný nežádoucí účinek, o kterém si myslíte, že souvisí s užíváním léku Sinecod.

Uchovávání přípravku Sinecod

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Další informace

Sinecod kapky obsahují léčivou látku butamirati dihydrogenocitras 5 mg v 1ml.

Pomocné látky jsou sorbitol 70% krystalizující, glycerol 85%, dihydrát sodné soli sacharinu, kyselina benzoová, vanilin, ethanol 95%, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda.

Balení obsahuje 20 ml.

Humánní léčivý přípravek 

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE), Hvězdova 1734, 140 00 Praha 4-Nusle

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.


-
+
171 Kč

Nejoblíbenější produkty